112. Religion och HBTQ

Lördag 11 november 2017 14:30 - 15:30 Konferensrum 13

Moderator: Frida Ohlsson Sandahl
Paneldeltagare: Elias Carlberg, Sofia Ekelund Fogelström

Genom historien har religionen utnyttjats som ett sätt att begränsa, osynliggöra och kränka HBTQ-personer på olika sätt. Även om tydligt avstånd tas från hat, hot och diskriminering av människor på grund av deras levnadssätt, menar ändå många, även progressiva röster inom de stora världsreligionerna, att homosexualitet är en synd. Hur kan religionernas syn på synd vara kompatibel med HBTQ-personers lika värde och möjlighet att åtnjuta sina rättigheter? Går det att skilja synden från individen och därmed förhindra förtryck? Vilka mer befriande tolkningar av världsreligionerna finns?

 

Fler namn tillkommer.

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Frida Ohlsson Sandahl Moderator

Frida Ohlsson Sandahl

Elias Carlberg Paneldeltagare

Sveriges interreligiösa råd

Sofia Ekelund Fogelström Paneldeltagare

Studentpräst på Linneuniversitetet och EKHO sydösts styrelse.