Banner
100

Lärare i framkant - årets pristagare i Guldäpplet delar med sig

Måndag 30 oktober 2017 Östra scenen

Föreläsare: Cecilia Christiansen, Emma Nääs, Hans Gustavsson, Peter Becker, Ulrihca Malmberg

Kategori: Lärmiljöer, Digitalisering, Undervisningsutveckling

Här möter du årets finalister till lärarstipendiet Guldäpplet, som delar med sig av sina erfarenheter. Här växer den beprövade erfarenheten!

Emma Nääs, lärare i åk 4-5 på Jonslunds skola i Essunga. Finalist till Guldäpplet 2017

Hans Gustavsson, bagerilärare på Jenny Nyströms skola i Kalmar. Finalist till Guldäpplet 2017

Cecilia Carlsson, lärare i matematik/NO åk 6-9 på Carlssson skola i Stockholm. Finalist till Guldäpplet 2017 tillsammans med Ulrihca Malmberg

Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och naturkunskap på Södra Latins gymnasium, tidigare arbetat på Carlssons skola. Finalist till Guldäpplet 2017 tillsammans med Cecilia Christiansen.

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Bib Bibliotikarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

Cecilia Christiansen Föreläsare

Carlssons skola

Emma Nääs Föreläsare

Hans Gustavsson Föreläsare

Lärare
Jenny Nyströmsskolan

Peter Becker Föreläsare

Guldäpplet

100

Ulrihca Malmberg Föreläsare

Lärare i matematik och naturkunskap
Södra Latins gymnasium

Jag arbetar som lärare i matematik och naturkunskap och är en av finalisterna till Guldäpplet tillsammans med min f.d. kollega Cecilia Christiansen från Carlssons skola. Vår presentation handlar om hur vi låter det digitala genomsyra hela vår verksamhet, från att förbättra elevernas lärande i klassrummet till all annan skolverksamhet och hur vi sprider våra erfarenheter vidare till kollegor innanför och utanför vår skola. Vi berättar även om den webbutbildning i programmering som vi har utarbetat och genomfört med skolans personal och hur denna har fångats upp externt och nu är under utarbetande som webb-utbildning för svenska lärare.