Banner
100

Guldäpplet 2017 - årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet presenteras

Måndag 30 oktober 2017 Östra scenen

Prisutdelare: Johanna Jaara Åstrand, Peter Becker, Åsa Fahlén

Kategori: Lärmiljöer, Digitalisering, Undervisningsutveckling

Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström förrättar GULDÄPPLETs prisceremoni.

Programform

Prisutdelning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Bib Bibliotikarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

Johanna Jaara Åstrand Prisutdelare

Ordförande i Lärarförbundet.

Peter Becker Prisutdelare

Guldäpplet

Ordförande i Guldäpplejuryn och i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Åsa Fahlén Prisutdelare

Ordförande i Lärarnas Riksförbund.