Är det dags för ett förbud mot rasistisk organisering?

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 15:30 Stora scen

Föreläsare: Anna Wigenmark, Kristina Wicksell

Den senaste tiden har nazister och högerextremister vid flera tillfällen getts tillstånd att demonstrera och medverka i demokratiska forum, vilket har gett diskussionen om ett förbud mot rasistisk organisering nytt liv. Sverige har förbundit sig att förbjuda rasistisk organisering genom att ratificera FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och har stöd för en begränsning av organisationsrätten i regeringsformen, men har trots detta inte valt att införa en sådan lagstiftning. Är det dags att utreda frågan på nytt?

Arrangör(er)

Make Equal och Föreningen Ordfront

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Anna Wigenmark Föreläsare

Kristina Wicksell Föreläsare

Make Equal