Banner

Ordfronts Demokratiprisutdelning!

Lördag 11 november 2017 13:30 - 14:00 Stora scen

Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. 

Arrangör(er)

Föreningen Ordfront

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No