Banner

84. EU:s gemensamma flyktingpolitik - för vem?

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:30 Rydbergsalen

Moderator: Anna Wigenmark
Paneldeltagare: Madelaine Seidlitz, Malin Björk

Diskussionen om en gemensam flyktingpolitik för EU har förts i flera år men hittills resulterat i väldigt lite. Varför behövs en gemensam politik på området? Finns det någon möjlighet att enas om en gemensam syn - och för vem tas den i så fall fram, staterna eller flyktingarna?

Arrangör(er)

Föreningen Ordfront och MR-dagarna

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Anna Wigenmark Moderator

Föreningen Ordfront

Madelaine Seidlitz Paneldeltagare

Amnesty International Sweden

Malin Björk Paneldeltagare

EU-parlamentariker (V)