Banner
100 stellan g rde jpg

Diskriminerade har rätt till effektiv talerätt

Fredag 10 november 2017 11:30 - 12:00 Lilla scen

Föreläsare: Paul Lappalainen, Stellan Gärde

Möjligheten att få upprättelse för den som utsatts för diskriminering är idag starkt begränsad. Detta innebär att utvecklingen av rättspraxis och genomslaget för diskrimineringslagstiftningen i Sverige går långsamt.

Att driva rättsprocesser innebär ett risktagande. En förlorande part riskerar att få betala höga rättegångskostnader. Kostnader som få personer som utsatts för diskriminering och få organisationer som arbetar med antidiskriminering klarar av.

TALERÄTTSFONDEN mot diskriminering har bildats för att samla in medel för finansiering av rättsprocesser mot diskriminering. Genom att samla in medel för att kunna stödja enskilda och organisationer som vill driva rättsprocesser ska fonden verka för att fler ska kunna få upprättelse och att det ska ske en snabbare utveckling av rättspraxis i Sverige. Enskilda personer som utsatts för diskriminering kan på egen hand, eller tillsammans med en intresseorganisation, ansöka om medel för att driva en rättslig process om diskriminering. Fonden är fristående och partipolitiskt obunden.

Talerättsfonden har startats av en ideellt engagerad grupp av jurister/advokater och andra som alla har erfarenhet från att arbeta rättsligt med antidiskriminering och rättighetsfrågor. Stiftelsens arbete går ut på samla in och förvalta fondens medel och fatta beslut om när stöd från fondens medel ska lämnas.

Alla kan lämna bidrag till Talerättsfonden och fonden har för avsikt att genom kampanjer och så kallad ”crowd-funding” samla in medel från såväl privata som offentliga aktörer.

Arrangör(er)

Talerättsfonden mot Diskriminering och DemokratiAkademin

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Paul Lappalainen Föreläsare

100 stellan g rde jpg

Stellan Gärde Föreläsare

MR- stiftelsen