Banner

Hur påverkar länders säkerhetsläge asylansökan?

Torsdag 9 november 2017 16:00 - 17:00 Globala scenen

Moderator: Irene Sokolow
Paneldeltagare: Carl Bexelius, biträdande rättschef, MIgrationsverket, Johan Norman, enhetschef Landinformationen (Lifos), Migrationsverket, Johanna Eriksson Ahlen, senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset , Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty International

Hur gör Migrationsverket sina bedömningar av säkerhetsläget för olika länder? Vad innebär urskillningslöst våld, säkra länder och internflyktsalternativet. Och vad krävs för att Migrationsverket ska göra bedömningen att det inte är möjligt att återvända?

Arrangör(er)

Migrationsverket

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Irene Sokolow Moderator

Carl Bexelius, biträdande rättschef, MIgrationsverket Paneldeltagare

Biträdande rättschef, Migrationsverket

Johanna Eriksson Ahlen, senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset Paneldeltagare

Senior juridisk rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset

Johan Norman, enhetschef Landinformationen (Lifos), Migrationsverket Paneldeltagare

Enhetschef Lifos - Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet Migrationsverket

Madelaine Seidlitz, jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty International Paneldeltagare

Jurist med ansvar för flyktingfrågor och migration, Amnesty