100 foto biby rojas flores mst

Liv utan gift: Berättelser från Brasilien

Lördag 11 november 2017 13:30 - 14:00 Globala scenen

Föreläsare: André Rocha

Försöker du leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier? På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Vår gäst André Rocha från Brasilien och organisationen de Jordlösas rörelse (MST) berättar om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global jordbrukspolitik. Miniseminariet är en del av En vecka för matsuveränitet.

Are you trying to live a toxic-free life by not buying products with health endagering chemicals? In many parts of Latin America that choice is not possible to make. Our guest André Rocha from Brasil and the organization the Landless Workers Movement (MST) shares how the right to food, land and natural resources is being violated and endagered by global agrarian politics. The miniseminar is a part of A week for food sovereignty.

Arrangör(er)

Nätverket Makten över maten

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

André Rocha Föreläsare

André Rocha är småbrukare, agronom och aktivist i de Jordlösas rörelse Brasilien (MST) och småbrukarnätverket La Vía Campesina.