100 anette pettersson faye org

12. Svagt skydd för våra grundläggande rättigheter

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Rydbergsalen

Föreläsare: Anette Pettersson Faye, Christina Johnsson, Maria Leissner, Soraya Post, Stellan Gärde

Runtom i världen pågår något som kan beskrivas som ett försökt att nedrusta demokratin och rättsstaten. Regeringar fattar beslut som ökar dess makt, på bekostnad av kontroll och balans av maktutövningen. Medias och det civila samhället motarbetas och principen om alla människors lika rättigheter utmanas.  Hur väl rustade för attacker mot vår grundlag, vårt demokratiska styre och våra rättigheter är vi i Sverige?

Arrangör(er)

DemokratiAkademin och MR-dagarna

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

100 anette pettersson faye org

Anette Pettersson Faye Föreläsare

DemokratiAkademin

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå. Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

100 christina johnsson

Christina Johnsson Föreläsare

Malmö Högskola

Maria Leissner Föreläsare

ambassadör i Porto Novo, bla. fd. generalsekreterare,chef Community of Democracies

Soraya Post Föreläsare

Europa Parlamentet

100 stellan g rde jpg

Stellan Gärde Föreläsare

MR- stiftelsen