Banner

Biosfärområde - modell och verktyg för Agenda 2030

Thursday November 9, 2017 11:00 - 11:30 Globala scenen

Malena Heinrup berättar om sin rapport, Sveriges Biosfärområden - arenor för implementering av Agenda 2030. Biosfärområde Östra Vätterbranterna medverkar med lokala exempel.

Organizer

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Sub-theme

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No