Banner

Biosfärområde - modell och verktyg för Agenda 2030

Torsdag 9 november 2017 11:00 - 11:30 Globala scenen

Malena Heinrup berättar om sin rapport, Sveriges Biosfärområden - arenor för implementering av Agenda 2030. Biosfärområde Östra Vätterbranterna medverkar med lokala exempel.

Arrangör(er)

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No