Rättvis och miljösmart mobiltelefoni

Fredag 10 november 2017 16:00 - 16:30 Globala scenen

Föreläsare: Kent Vilhelmsson

Visste du att mineralerna i din mobil, tv och dina elektronikprylar till stor del kommer från konfliktområden där de gynnar krigsherrar? Kent Vilhelmsson från ETC berättar om hur elektronikbranschen ser ut idag ur ett miljö- och rättviseperspektiv – och hur det går att arbeta för att förändra den.

Arrangör(er)

ETC

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Kent Vilhelmsson Föreläsare

ETC