Banner

Sexualitet, könsidentitet och könsuttryck internationellt

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 15:30 Globala scenen

 

För organisationer och andra aktörer som vill börja arbeta med SOGIE internationellt. Vad behöver man tänka på, hur ser kriminaliseringen av samkönade sexuella relationer ut globalt, vad har kolonialismen haft för inflytande? Vad utmärker hbtq-organisationer globalt? RFSL ger under 2017/2018 ut en handbok i ämnet och det här seminariet utgår från den handboken.

Arrangör(er)

RFSL

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No