Maskuliniteter - om olika sätt att vara man

Lördag 11 november 2017 14:00 - 14:30 Globala scenen

Föreläsare: Eva Vargas

Vad betyder maskulinitetsnormer och hur ser mansidealet ut? Diskussion kring de normer som råder för män och vilka konsekvenser de har för mannen och samhället i stort. Med exempel från Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer i Bolivia. 

Arrangör(er)

Svalorna Latinamerika

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Eva Vargas Föreläsare