Asylprocessen - en diskussion kring rättsosäkerhet och dess konsekvenser

Fredag 10 november 2017 14:30 - 15:00 Stora scen

Föreläsare: Mona Strindberg, Nour Saeed

Rättsosäkerhet inom asylprocessen har stora konsekvenser för människors liv men vem tar ansvar för detta? Hur kan civilsamhället vara behjälplig? 

Arrangör(er)

Föreningen Ordfront

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Mona Strindberg Föreläsare

Nour Saeed Föreläsare