Banner

Är det krympande civilsamhället på väg till Sverige?

Fredag 10 november 2017 11:30 - 12:00 Stora scen

Föreläsare: Ludvig Sandberg

Utrymmet för civilsamhället krymper i många delar av världen just nu, visar flera globala rapporter. Sverige har fortfarande ett unikt starkt civilsamhälle med goda förutsättningar. Men inskränkningar och ifrågasättanden från politik och myndigheter börjar visa sig även här. Sex av riksdagspartierna har enats om nya åtgärder mot terrorism. Ett avsnitt i överenskommelsen handlar om att förtydliga demokratikriterierna för statlig såväl som kommunal bidragsgivning. Men att konstruera tydligare demokratikriterier kan lätt bli ett verktyg för att snöpa det fria organisationslivet. Sverige skapar nu också ett nytt register för att registrera alla juridiska personer, också det med syfte att kunna kontrollera att pengar inte används för att finansiera terrorism. Och hur grundläggs synen på vad som är en demokratisk eller antidemokratisk organisation, som bland annat myndigheter använder som grund i sina beslut?

Arrangör(er)

Forum idéburna organisationer med social inriktning

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Ludvig Sandberg Föreläsare

Forum idéburna org m social inriktning