100  mg 1325

113. Avslutning med barnkören Nova

Lördag 11 november 2017 16:00 - 17:00 Hammarskjöldsalen

Föreläsare: Edward Eklöf

Att sjunga i gemenskap i en kör är ett sätt i sig att jobba med Mänskliga Rättigheter. Körsång handlar främst om att kunna lyssna till varandra. Samarbetet för ett bra resultat är helt beroende av detta. Alla barn borde ha rätt till sin egen röst. Att få sjunga tillsammans är en Mänsklig Rättighet. Vi vill inspirera hela samhället att sjunga tillsammans. Kören Nova integrerar arbetet med mänskliga rättigheter i många av sina föreställningar och har många sånger på repertoaren som kretsar kring detta tema. Under hösten jobbar vi bland annat med Agenda 2030 i samband med en FN-konferens. I somras gjorde vi en resa till Tanzania, där vi besökte barnhem, skolor och församlingar. Det har gett oss ett bra diskussionsunderlag om likheter och olikheter i världen. Vi gör alltid våra föreställningar ur ett större perspektiv och i "Jorden Runt" lyfter vi in frågor och tankar kring Mänskliga Rättigheter. Att engagera dessa över 100 barn i en föreställning för MR-dagarna är någonting som betyder mycket – både för de som sitter i publiken men också för de som medverkar på scenen. Det bästa sättet att jobba med ”De mänskliga rättigheternas framtid” är att engagera barnen – vår framtid.

Arrangör(er)

Barnkören Nova

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

100 open uri20170821 24834 izy8u6

Edward Eklöf Föreläsare

Svenska Kyrkan i Jönköping