Banner

Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!

Fredag 10 november 2017 11:00 - 12:00 Globala scenen

Föreläsare: Katarina Bergehed
Talare: Maria Teresa Rivera

Återinförandet av “gag-rule” var en av Donald Trumps första åtgärder som nyvald president, vilket kommer slå hårt mot flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i världen. Att inskränka på möjligheterna att få abort leder inte till färre aborter utan till flera osäkra och farliga aborter. När abort kriminaliseras riskerar kvinnor dessutom att straffas vid blotta misstanken. Så är det exempelvis i El Salvador där abort är totalförbjudet. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall.  I mars 2017 fick hon asyl i Sverige.

Obs! Dubbelseminarium 50 min. Seminariet tolkas från spanska

 

Arrangör(er)

Amnesty International

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska, Spanska

Föreläsare

Katarina Bergehed Föreläsare

Sakkunig kvinnorättsfrågor, Amnesty Sverige

Maria Teresa Rivera Talare

Människorättsförsvarare, El Salvador