Banner

"Peers" - personer med egen erfarenhet som resurs

Fredag 10 november 2017 12:00 - 12:30 Lilla scen

Föreläsare: Mia Nordlund, Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Peer

"Peers" står för personer med egen erfarenhet som resurs. Det är personer samt närstående med erfarenhet av psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning, som är utbildade i att bidra med sina upplevelser för att utveckla vård och omsorg. En peer kan få uppdrag som att föreläsa, informera, utbilda, stödja och vara hoppingivare på en enhet inom psykiatrin i kommunen eller sjukvården. Utbildningen ger möjlighet till enskilda uppdrag utifrån behov och efterfrågan. De är en röst för en patientgrupp som sällan får komma till tals. De anlitas redan inom både kommuner och Regionen.

Arrangör(er)

Region Jönköpings län

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Mia Nordlund Föreläsare

FoU-ledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Peer Föreläsare