Con Derecho a la Paz y la Seguridad- Med Rätt till Fred och Säkerhet

Lördag 11 november 2017 15:00 - 15:30 Lilla scen

KVINNOR HÄLFTEN AV JORDENS BEFOLKNING

Kvinnor utgör hälften av jordens befolkning och därför är det odemokratiskt att utesluta kvinnor. Att delta i beslut om fredsprocesser ger en plats in i arbetet med den fortsatta samhällsutvecklingen – i beslut om den politiska, ekonomiska, juridiska och sociala utvecklingen. Besluten påverkar alla samhällets medborgare. Kvinnor i lika stor utsträckning som män.

RESURSSLÖSERI ATT UTESLUTA KVINNOR

Erfarenheter från olika konflikter visar att kvinnor som får tillträde till fredsförhandlingar och konfliktlösning tillför perspektiv som makthavarna ofta saknar. Det är därför resursslöseri att utesluta kvinnor eftersom det innebär en förlust av perspektiv och idéer som kan föra fredsarbetet framåt.

HÅLLBAR FRED OMÖJLIG UTAN KVINNOR

Utan kvinnors fulla deltagande i arbetet för hållbar fred och säkerhet riskerar vi att inte kunna föra upp både kvinnors och mäns olika behov på agendan i fredsarbetet. Resultatet kan bli att vi cementerar ojämna maktförhållanden mellan kvinnor och män. Det kan leda till nya spänningar och konflikter i samhället.

KVINNOR ÄR SÄRSKILT UTSATTA I KRIG

Krig och konflikter drabbar i hög grad civilsamhället. De som drabbas särskilt hårt är kvinnor, barn och äldre. Det är därför viktigt att kvinnor deltar fullt ut i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Arrangör(er)

Operation 1325

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Spanska

Teckenspråkstolkning

Nej/No