Banner
100 glyphosate sprayassiette

Liv utan gift

Lördag 11 november 2017 13:00 - 13:30 Globala scenen

Försöker du leva giftfritt genom att till exempel välja bort livsmedel med skadliga kemikalier?  På många håll i Latinamerika finns inte den möjligheten. Där är gifterna ständigt närvarande - i jorden, i vattnet och i luften. Kom och delta i Latinamerikagruppernas föreläsning på utställartorget och lär dig mer om hur jordbrukskemikalier påverkar livet för småbrukare, urfolk och lantarbetare på hela den Latinamerikanska kontinenten. Dessutom delar vi med oss av exempel från småbrukarrörelsernas gemensamma kamp för folklig småbrukarfeminism i Latinamerika. Vad kan vi lära oss av våra systrar i Latinamerika?

Våra aktivister ger svar på frågor om hur människor på landsbygden kan få ökad möjlighet att påverka beslut som rör deras rättigheter och ger exempel på hur vi tillsammans i det globala nord kan ta ställning för en hållbar utveckling och kräva människors rätt till ett jämställt liv utan gifter.

Arrangör(er)

Latinamerikagrupperna

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No