100 fuf logo

På väg mot 2030 - ett samtal om Sverige och de Globala målen

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 13:30 Globala scenen

Föreläsare: Lennart Wohlgemuth
Moderator: Malin Stjernström

Innan år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. Det är världens ledare överens om. På ett FN-toppmöte i september 2015 antogs därför 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen gäller alla världens länder – även Sverige – och ska ses om en helhet. Därför brukar man prata om dem som Agenda 2030.  

Två år har redan gått av de 15 år vi har på oss att genomföra Agenda 2030. Var befinner sig Sverige? Vem ansvarar för vad? Vilka vägval står våra politiker inför? Och vad bidrar Sverige med på global nivå?
 
Under de senaste två åren har FUF arrangerat ett femtontal seminarier där politiker och tjänstemän, som på olika sätt är delaktiga i Sveriges genomförande av Agenda 2030, har frågats ut om ansvar, metoder och uppföljning. I ett samtal med Malin Stjernström kommer Lennart Wohlgemuth, som har hållit i dessa utfrågningar, att sammanfatta dagsläget och sina slutsatser från de första åren.
Arrangör(er)

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Lennart Wohlgemuth Föreläsare

Gästprofessor i Afrikakunskap med inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik, Göteborgs universitet

Malin Stjernström Moderator

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Projektledare, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)