Banner
100 annika ben david foto catarina axelsson 2

03. Religion,sekularisering, politik och mänskliga rättigheter

Thursday November 9, 2017 11:00 - 12:00 Rydbergsalen

Moderator: Elias Carlberg
Panelists: Annika Ben David, Karin Wiborn, Lamia El Amri, Noa Hermele

--Tron som övertygelse, tillhörighet och beteende i ett pluralistiskt samhälle

Vi lever i en tid och i en värld med polarisering, populism, protektionism och ”post-truth” som hotar rättsstatens principer och internationella standarder för mänskliga rättigheter. Vi lever också i en tid och i en värld med globala och lokala strävanden att upprätthålla och främja en värld som är gynnsam för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap.

Övertygelsen om att olika förståelser av religion, sekularisering, politik och mänskliga rättigheter kan samexistera som idé och verklighet utmanas av vår tids problem. Att blotta förekomsten av dem som begrepp, i princip och i praktik, kan bidra på ett positivt sätt och hjälpa till att dämpa risker.

Normer och uppfattningar om tro, tillhörighet och beteende påverkar politiken och får konkreta uttryck i människors vardag och i samhället. Detta är påtagligt i sambanden mellan religion, sekularisering, politik och mänskliga rättigheter.

Att leva i en värld där de mänskliga rättigheterna har en framtid och där de formar den värld vi vill leva i är att förstå att tro och livsfilosofi inte bara handlar om tron som övertygelse utan även om tron som tillhörighet och beteende.

Organizer

Svenska kyrkan, Sveriges interreligiösa råd och Mänskliga Rättighetsdagarna

Sub-theme

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Elias Carlberg Moderator

Sveriges interreligiösa råd

100 annika ben david foto catarina axelsson 2

Annika Ben David Panelist

Ambassador for Human Rights, Ministry of Foreeign Affairs in Sweden

Karin Wiborn Panelist

Reverend, General Secretary of The Swedish Christian Council

Lamia El Amri Panelist

President Islamic Relief, Sweden

Noa Hermele Panelist

Paideia