Banner
100 fosterfamilj som startat restaurang   new

Kids of Uganda - långsiktigt, innovativt utvecklingsarbete

Lördag 11 november 2017 14:30 - 15:00 Globala scenen

Föreläsare: Sandra Molin

Bistånd är liksom många andra områden en värld i förändring. Vi vill ta 25 min och prata om hur vi på Kids of Uganda bedriver utvecklingsarbete med långsiktighet i fokus, och hur vår innovativa cash-transfer-metod skapar motivation och möjligheter för familjer att förändra sin tillvaro på det sätt som bäst passar deras situation.

Med ett femårigt familjestödsprogram (utvecklat tillsammans med det lokala samhället) stöttar vi under en bestämd tidsperiod utsatta familjer. Dels med finansiella medel, men framförallt med kunskap och coaching för att kunna investera sitt stöd på ett sätt som genererar en stabil inkomst för framtiden. På så sätt kan de skapa en trygg uppväxt för sina barn med skolgång och god hälsa.

Uganda är ett land präglat av stora jämställdhetsklyftor, och då kvinnan många gånger har det största ansvaret för barnen så blir barns rättigheter lika med kvinnors rättigheter. Därför vill vi också i detta seminariet lyfta vikten av att arbeta med att förstärka kvinnans roll i samhället och ge henne verktyg för förändring.

Arrangör(er)

Kids of Uganda

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 sandra

Sandra Molin Föreläsare

Kids of Uganda