Banner
100 vi ar till for alla

Hbtq-diplomering för ökad kvalitet

Torsdag 9 november 2017 13:30 - 14:00 Lilla scen

Föreläsare: Charlotte Jerkelund, Håkan Carlsson

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Men det finns en risk att heteronormen förblindar oss och gör så att vi diskriminerar våra patienter mer eller mindre omedvetet. Många hbtq-personer känner oro för hur de ska bli bemötta inom vården om de är öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Detta kan göra att en del väljer bort att söka vård, eller skjuter upp viktiga undersökningar. Diskriminering, och risk för diskriminering, har negativ inverkan på människors hälsa, särskilt den psykiska hälsan. Det kan vara påfrestande att hela tiden förhålla sig till heteronormen. Hbtq-personer måste i varje situation som uppstår avgöra om hen kan och/eller vill ”komma ut” samt vilka konsekvenser det kan få. Det är Region Jönköpings län ansvar att skapa en öppenhet, så att alla patienter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck, känner sig välkomna och trygga. Det är också organisationens ansvar som arbetsgivare att arbeta mot diskriminering på arbetsplatserna. Alla medarbetare har ett ansvar för att skapa ett öppet arbetsklimat där ingen känner sig utsatt eller utanför.

Arrangör(er)

Region Jönköpings Län

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Charlotte Jerkelund Föreläsare

Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Håkan Carlsson Föreläsare

Projektledare hbtq Region Jönköpings län