Banner
100 gu logo

Hur man kan integrera MR- frågor som en grund för studenternas vardagsliv

Torsdag 9 november 2017 11:30 - 12:30 Globala scenen

Föreläsare: Viktor Sundt, Sissela Sjögren, Nour Askary
Workshop leader: Angelica Öhrn, Emma Nordstrand, Fiona Sjöberg

Att läsa om arbeten för mänskliga rättigheter kan som ung kännas långt borta eller svårt att realisera. Under seminariet kommer det diskuteras olika sätt att som ung praktiskt kunna jobba för mänskliga rättigheter. Hur kan man som student arbeta för att minimera diskriminering i skolor och universitet? Hur kan man med enkla medel applicera arbete för mänskliga rättigheter som en grund för studenters vardagsliv?

Arrangör(er)

Studentgrupper för Mänskliga Rättigheter vid Göteborgs Universitet.

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Viktor Sundt, Sissela Sjögren, Nour Askary Föreläsare

Ungdomsrepresentanter från organisationen CISV

Angelica Öhrn, Emma Nordstrand, Fiona Sjöberg Workshop leader

Representanter från studentgruppen för MR-frågor vid Göteborgs Universitet.