Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare -- vems ansvar?

Torsdag 9 november 2017 12:30 - 13:00 Stora scen

Föreläsare: Erika Oldberg, Johanna Westeson

Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till. Vad berättar de utsatta EU-medborgarna själva om sin situation? Vilka är de främsta utmaningarna de möter? Hur definierar de själva sina rättigheter och vad önskar de om framtiden -- här och i hemländerna? Och, från ett människorättsperspektiv: vem ansvarar för att deras rättigheter ska förverkligas? Under seminariet belyser vi vad mänskliga rättigheter kan betyda i praktiken, på nationell, regional och kommunal nivå, för en av de mest utsatta och diskriminerade grupperna i det svenska samhället. Vi ska också diskutera om det verkligen är rimligt att utestänga en grupp människor från rättighetsskyddet i Sverige enbart för att de är medborgare i en annan EU-stat.

Arrangör(er)

Amnesty International

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Erika Oldberg Föreläsare

Journalist och författare

Johanna Westeson Föreläsare

Amnesty International

Sakkunnig diskrimineringsfrågor, Amnesty International svenska sektionen