Människorättsförsvarare i skottgluggen

Torsdag 9 november 2017 14:30 - 15:00 Globala scenen

Föreläsare: Katarina Bergehed

70 år efter att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs ifrågasätts de mänskliga rättigheternas allmängiltighet. I många delar av världen inskränks de mänskliga rättigheterna och utrymmet för civilsamhället krymper. Stater och andra aktörer använder en rad metoder för att hindra det livsviktiga arbete som människorättsförsvararare utför. I detta seminarium gör vi en global utblick över situationen och lyfter vad du själv kan göra för att försvara människorättsförsvararna.

Arrangör(er)

Amnesty International

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Katarina Bergehed Föreläsare

Sakkunnig, Amnesty Sverige