100 lika sv logo 4f

Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?

Fredag 10 november 2017 12:30 - 13:00 Lilla scen

Ordförande: Maria Johansson
Föreläsare: Mimount Tebibel, Peter Andersson

Hur stabilt är politiken förankrad i MR? Är det självklart att var och en är berättigad till rättigheter och friheter utan åtskillnad? I den strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter som regeringen lämnade till riksdagen hösten 2016 sägs exempelvis på sidan 13 att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som sköts inom funktionshinderpolitiken. Därför sägs det inte beröra det övergripande och strategiska i skrivelsen.
Vad blir följden av en sådan ordning? Blir våra rättigheter något som betraktas som ”specialfall”, lite vid sidan om? Försvagas därmed stödet för rättigheterna? Det får inte hända, menar vi!

Ska mänskliga rättigheter kunna förverkligas för personer med funktionsnedsättning måste ett tydligt rättighets- och funktionshinderperspektiv finnas med på alla samhällsområden. En viktig grund för detta är att den nationella MR-politiken är tydlig. Under seminariet belyser Lika Unika med utgångspunkt från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, viktiga steg inför framtiden för att stärka rättigheter och delaktighet i samhället.

Arrangör(er)

Lika Unika

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Maria Johansson Ordförande

Mimount Tebibel Föreläsare

Peter Andersson Föreläsare