Spektrum
100

Debatten: Hvem er best på e-helse i 2025?

Tuesday October 31, 2017 16:00 - 17:00

Lecturers: Daniel Forslund, Kathrine Myrhe, Ketil Widerberg, Lars Bjørgan Schrøder, Nanna Skovgaard
Moderator: Nard Schreurs

Best i Norden, Norden best i verden

Norge skal bli best på e-helse, er visjonene til politikere. Det skal også Sverige og Danmark. Hvilken nasjon kommer først i mål? Hvordan kan vi samarbeide? Og hvordan ivareta vi våre gode nordiske helsetjenester i en fullstendig digitalisert helsesektor? Følg med på den avsluttende debatten på EHiN mellom Norge, Sverige og Danmark, tirsdag 31. oktober med blant annet Daniel Forslund og Nanna Skovgaard.

Lecturers

100

Daniel Forslund Lecturer

Innovationslandstingsråd
Stockholms läns landsting

Daniel Forslund är landstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting sedan 2014. Som Sveriges första innovationslandstingsråd har han ett samlat politiskt ansvar för både teknikutveckling och innovationsförmåga hos Sveriges största vårdgivare. Det handlar exempelvis om att leda arbetet med centrala framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och patientnära tjänster samt innovation av vårdens arbetssätt, organisation och styrning. Daniel är statsvetare (pol.mag.) och var tidigare chefsstrateg på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, där han ledde myndighetens insatser för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor. Innan dess arbetade han i närmare 10 år som kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för att utarbeta och genomföra regeringens Nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling. Han ansvarade vidare en rad internationella samarbetsprojekt på eHälsoområdet, bl.a. som ordförande för EU-projektet epSOS och som Sveriges styrelserepresentant i Snomed CT, en internationell organisation för medicinsk terminologi. Daniel är idag även ledamot i styrelsen för det nationella svenska standardiseringsorganet Swedish Standards Institute (SIS) samt verksam inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ledamot av styrelsen för Inera och i Beredningen för digitalisering. Han tilldelades 2016 priset HIMSS European eHealth Leadership Award och var finalist i Tidningen Chefs pris för Årets Digitaliseringsledare 2017.

100

Kathrine Myrhe Lecturer

Leder
Norway Health Tech

Kathrine Myhre etablerte Norway Health Tech, tidligere Oslo Medtech, i 2009 og har ledet klyngen siden. I 2015 fikk klyngen NCE (Norwegian Centre of Expertise) status i Innovasjon Norges klyngeprogram. Klyngen teller nærmere 220 medlemmer innen e-helse, medtech, velferdsteknologi, diagnostikk og biotech. Kathrine har en master i statsvitenskap fra University of Reading, UK og Universitetet i Oslo (UiO). Var aktiv studentpolitiker gjennom studiene og har alltid hatt et stort engasjement for innovasjon. Startet og ledet Birkeland Innovasjon (forløper til dagens Inven2) og var innovasjonsdirektør for IT Fornebu frem til lanseringen av Oslo Medtech. Kathrine er en klar stemme i arbeidet med å fremme bruk av innovativ teknologi i helseomsorgen.

100

Ketil Widerberg Lecturer

Administrerende direktør
Oslo Cancer Cluster

Lars Bjørgan Schrøder Lecturer

Ekspedisjonssjef e-helse
Helse- og omsorgsdepartementet

100

Nanna Skovgaard Lecturer

Head of Division
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse/Ministry of Health Denmark

100

Nard Schreurs Moderator

Direktør for e-helse
IKT-Norge