Spektrum
100

Plenum åpning dag 1, EHiN 2017

Tuesday October 31, 2017 09:00 - 10:15

Lecturers: Bent Høie, Christine Bergland, Heidi Austlid, Holly Anskjell, Ida Susanna Fattah, Kim Fangen, Kjartan Olafsson, Ralph Echemendia

Åpning av EHiN 2017

EHiN (EHelse i Norge) er Norges nasjonale e-helsekonferanse, en møteplass for alle som har interesserte i fremtidens helsesystemer. Her møter it-bransjen, myndighetene, helsesektoren og foksningsmiljøer hverandre.

Konferansen åpnes av helseministeren. Følgende talere vil være på scenen, denne rekkefølgen:

- Bent Høie, Helse- og omsorgsministeren i samtale med Holly Anskell, Kim Fangen og Ida Susanna Fattah.

- Heidi Austlid, IKT-Norge

- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse

- Kjartan Olafsson, Legeforeningen

- Ralph Echemendia, Ethical Hacker (english)

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100

Bent Høie Lecturer

Minister
Helse- og omsorgsdepartementet

100

Christine Bergland Lecturer

Direktør
Direktoratet for e-helse

Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av nasjonal e-helsestrategi 2017-2022, og vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren.

100

Heidi Austlid Lecturer

Administrerende direktør
IKT-Norge

Holly Anskjell Lecturer

Rådgiver e-helse
Kreftforeningen

100

Ida Susanna Fattah Lecturer

Cand. med.
Oslo University Hospital

100

Kim Fangen Lecturer

Nestleder brukerutvalget OUS, Brukerkonsulent Sørlandet Sykehus,
Leder Nye Pluss - hivpositives landsforening

100

Kjartan Olafsson Lecturer

GP - Listdoctor speciality of Familiy Medicine Vice-President UEMO, Central Board Norwegian Med. Ass. Board of NorGP EHealth Stakeholdergroup EU University of Oslo (UiO)

100

Ralph Echemendia Lecturer

The Ethical Hacker

Ralph (Rafael) Echemendia is a cyber security specialist, who is known as the "The Ethical Hacker."[1] He specialises in protecting intellectual property in the entertainment industry and educating on security.