Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Velferdsteknologi for kronisk syke og barn og unge

Wednesday November 1, 2017 14:45 - 16:00 Room 4

Lecturers: Anita Das, Helge Blindheim, Jarl Reitan, Jørgen Urnes, Øystein Dale
Moderator: Dag Ausen

- Avstandsoppfølging av kronisk syke, brukererfaringer fra de fire pilotkommunene i det nasjonale programmet - Jarl Reitan, SINTEF, Anita Das, SINTEF og Marie Dahl, Sarpsborg kommune
Oslo, Trondheim, Sarpsborg og Stavanger er utprøvingskommuner i et nasjonalt forsøksprosjekt for avstandsoppfølging av kronisk syke. Forsøkene varer til sommeren 2018, hva er erfart så langt? SINTEF er utviklingspartner i dette prosjektet, og vil sammen med kommunene dele kunnskap om brukererfaringer.

Hvordan opplever pasientene tjenesten? Brukererfaringer fra kommunene og eksempler fra Sarpsborg.

- Hva er fastlegens rolle i tjenesten? Tjenestemodeller og erfaringer - Jarl Reitan, SINTEF og Jørgen Urnes, Trondheim kommune
Hensikten med avstandsoppfølging er å styrke pasientens mulighet for egenmestring av sin kroniske lidelse. Hva er fastlegens rolle i dette? Hvilke tjenestemodeller har vi sett på og hva er erfaringene med de?

- Velferdsteknologi som støtte i hverdagen for barn og unge med AD/HD og/eller autisme. Øystein Dale, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse

- Velferdsteknologi for økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser – erfaringer fra Drammen, Bjørg Landmark og Else Kristin Tobiassen, Drammen kommune

 Moderator: Dag Ausen

Lecturers

Anita Das Lecturer

Forsker
SINTEF

100 helge blindheim 2 edited 1

Helge Blindheim Lecturer

Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

100 jarl reitan edited 2

Jarl Reitan Lecturer

Research Manager
SINTEF

Jørgen Urnes Lecturer

Fastlege
Trondheim kommune

Øystein Dale Lecturer

Seniorforsker, Teknologi og samfunn, avdeling Helse
SINTEF

Dag Ausen Moderator

Forskningsleder
SINTEF