Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Juss og lovverk

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 4

Lecturers: Aslak Syse, Dagny Alida Johnson Meltvik, Helge Blindheim
Moderator: Jon Helge Andersen

- Kluss med juss – Informasjonssikkerhet for velferdsteknologi, utfordringer og tiltak i Oslo kommune - Dagny Alida Johnson Meltvik, Oslo kommune

Oslo kommune er i gang med utbredelse av elektroniske medisindispensere i alle bydeler. Hvordan utfordrer velferdsteknologi den tradisjonelle måten å sikre data på, hvilke sikkerhetsmessige utfordringer støter man på og hvordan sikres dataene på en trygg måte?

 Dillemmaer og muligheter innenfor velferdsteknologi – etiske og juridiske perspektiver - Aslak Syse, Universitetet i Oslo
Aslak P. Syse er professor emeritus ved institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og faglærer i velferdsrett og helserett. Han vil presentere relevante dilemmaer og muligheter innen velferdsteknologi.

- Når helsemonopolet faller.. - Helge Blindheim, Helsedirektoratet
Vi lever i den bevisstgjorte og involverte pasientens tid. Hennes sak støttes og fremmes av nye teknologier som cloud computing, kunstig intelligens og Internet of Things. Og mulighetene blir tilgjengelig for henne på grunn av nye og gjerne uregulerte forretningsmodeller. Helsetjenesten arbeider hardt med å møte den nye virkeligheten. Skjer det raskt nok? Hvordan utfordres de to monopolene: Helsetjenesteutøvelsen og informasjonseierskapet?

Moderator: Jon Helge Andersen

Lecturers

100 aslak syse 2 edited 1

Aslak Syse Lecturer

Professor emeritus i Rettsvitenskap
Universitetet i Oslo

Aslak Syse er cand. med. (1972), cand. jur. (1988) og dr. juris (1996). Hans doktoravhandling er om psykisk utviklingshemmetes rettsstilling og livskvalitet. Han har arbeidet i legestillinger i Finnmark fra 1972-1988. Fra 1989 har han vært tilknyttet Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor. Han har ledet den nasjonale likestillings- og diskrimineringsnemnda i en fireårs periode og publisert monografier og lærebøker innen velferdsrettslige fag Emeritus fra 2016

100 dagny meltvik 2 edited 1

Dagny Alida Johnson Meltvik Lecturer

Systemforvalter velferdsteknologi
Oslo kommune

Dagny Meltvik er utdannet sosiolog (Master i sosiologi) og startet å jobbe i Oslo kommune allerede under studiene i 2002, da som ekstravakt/pleieassistent i hjemmesykepleien. Etter endt utdanning har hun jobbet med digitaliseringsprosjekter på ulike områder, men for det meste innen helse- og omsorg. Hun er nå produktforvalter for VKP (Velferdsteknologisk knutepunkt) og testleder for akseptansetest av anskaffelser innen Velferdsteknologiområdet i Oslo kommune! - Jeg brenner for gode, smidige og sikre digitale løsninger i kommunal regi og trives best i ulendt terreng!

100 helge blindheim 2 edited 1

Helge Blindheim Lecturer

Seniorrådgiver
Helsedirektoratet

100 jon helge andersen edited 2

Jon Helge Andersen Moderator

Program manager
Direktoratet for e-helse

Jon Helge Andersen leder det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet, og årelang erfaring med digitalisering av helsesektoren.