Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Organisering og dimensjonering av responstjenester på trygghetsteknologi

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 4

Lecturers: Elin Boysen, Espen Mikkelsen, Iver Olav Sunnset, Jarl Reitan, Kirsti Brørs, Solrunn Hårstad
Moderator: Jarl Reitan

- Operatører og responssentre: Et lite innblikk i et studie med stort nedslagsfelt - Kirsti Brørs, Trondheim kommune

Kirsti Fossland Brørs beskriver Trondheim kommunes tjenestemodell Helsevakt og resultater fra master i helseinformatikk knyttet til operatørers

funksjonelle krav til responssenterløsninger. Kirsti jobber som rådgiver med ansvar for helse-IT i Trondheim kommune.

- Anskaffelse av responssenterløsning for Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune - Solrunn Hårstad, rådgiver Helse IKT Værnesregionen

Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune gjennomfører en felles anskaffelse av responssenterløsning og etablere regionale mottakstjenester av varsler.

Mottakstjenestene skal samlokaliserer med dagens legevaktsentraler i Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune.

Mottakene skal ha mulighet til å avlaste hverandre ved akutte situasjoner, for å redusere risiko og sårbarhet. Mottakene skal også kunne håndtere flere kommuner utenfor samarbeidets regioner.

- eHelseplattform for 6 kommuner på Øvre RomerikeIver Olav Sunnset, Foretningsutvikling eHelse, Digitale Gardermoen IS

Digitale Gardermoen IS skal bidra til gevinstrealisering gjennom digitalisering av innbyggertjenester og effektivisering av arbeidsprosesser.

Regionen har 120.000 innbyggere, med responstjeneste direkte til ansatte styrt fra EPJ. Løsningen skal gi effektiv og nyttig pasientsikkerhet og automatisk dokumentasjon.

- Solrun Hårstad, Værnesregionen IT

- Iver Olav Sunnset, Ullensaker kommune
- Kirsti Brørs, Trondheim kommune
- Espen Mikkelsen, Omsorgsbygg Oslo KF
- Elin Boysen, SINTEF
- Jarl Reitan, SINTEF

Lecturers

Elin Boysen Lecturer

Forsker
SINTEF

Espen Mikkelsen Lecturer

Prosjektansvarlig
Omsorgsbygg Oslo KF

Iver Olav Sunnset Lecturer

Prosjektleder
Ullensaker kommune

100 jarl reitan edited 2

Jarl Reitan Lecturer

Research Manager
SINTEF

Kirsti Brørs Lecturer

Prosjektleder
Trondheim kommune

100 solrunn harstad edited 2

Solrunn Hårstad Lecturer

Rådgiver helse IKT
Værnesregionen IT

100 jarl reitan edited 2

Jarl Reitan Moderator

Research Manager
SINTEF