Spektrum
100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: Sikkerhet og etikk

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 5

Lecturers: Bjørn Morten Hofmann, Håkon Grimstad, Trygve Daae
Moderator: Sverre Fossen

 - Bjørn Morten Hofmann: Helsedata – for lite eller for mye sikkerhet – eller for mye støy?

Det er et paradoks at vi deler de mest intime detaljer om våre liv med store multinasjonale selskap som vi vet bruker og selger informasjonen mens vi er livredde for å gjøre helseinformasjon lettere tilgjengelig for forskning som kan tjene vår og andres helse. Men paradokset blir litt mindre når vi ser at det er internasjonale selskap som håndterer våre helsedata – og at dataene kommer på avveie. Da undergraver vi vår viktigste ressurs: Tillit. Hva skjer når vi gjør helsedata til ressurs, forskningsobjekt eller salgsgjenstand? Får vi mer næringsliv, bedre forskning eller mer helse? Hva skjer med tilliten?

- Håkon Grimstad, Norsk Helsenett, Etikk og sikkerhet

- Trygve Daae, Buypass: Sensitiv informasjon på avveie – er det god etikk?

Aristoteles sa: «Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje»
I dag er det dessverre høyst sannsynlig at dine brukernavn og passord kan bli misbrukt. Over 70% av alle vellykkede hackerangrep baserer se på stjålne brukernavn/passord. 

Ansvarlig: Norsk Helsenett Moderator: Sverre Fossen

Lecturers

100 bj rn morten hoffman edited 2

Bjørn Morten Hofmann Lecturer

Professor
NTNU

Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet i Gjøvik og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser innenfor medisinsk filosofi, etikk, vitenskapsteori og teknologivurdering. I tillegg til en rekke fagartikler har han skrevet boken Hva er sykdom (2014). Hofmann er medlem i Bioteknologirådet og deltar aktivt i den offentlige debatten om bioteknologi.

100 ha kon grimstad edited 2

Håkon Grimstad Lecturer

Administrerende direktør
Norsk Helsenett

100 trygve daae edited 1

Trygve Daae Lecturer

Salgssjef
Buypass

100 sverre fossen edited 2

Sverre Fossen Moderator

Norsk Helsenett