Spektrum
100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: Tre nasjonale e-helseprosjekter

Tuesday October 31, 2017 14:45 - 16:00 Room 3

Lecturers: Aasta Margrethe Hetland, Alexander Edward Gray, Erik Hedlund, Thor Steffensen
Moderator: Jan Gunnar Broch

- Helsedataprogrammet v/  Alexander Edward Gray

- Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) Sikkerhetsinfrastruktur /  Erik Hedlund

- Velferdsteknologiprogrammet v/ Thor Steffensen og Aasta M. Hetland

 

Moderator: jan Gunnar Borch

 

Lecturers

100 aasta edited 1

Aasta Margrethe Hetland Lecturer

Seniorrådgiver
Direktoratet for e-helse

100 alexander gray edited 1

Alexander Edward Gray Lecturer

Progamleder
Direktoratet for e-helse

Alexander Edward Gray leder Helsedataprogrammet ved Direktoratet for E-helse har sine primærinteresser innen e-helsetjenester, teknologiarkitektur, strategi, endringsledelse og digitalisering.

100 erik hedlund

Erik Hedlund Lecturer

Programarkitekt Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) Prosjektleder FIA Sikkerhetsinfrastruktur
Helsedirektoratet

100 thor steffensen

Thor Steffensen Lecturer

Programmet for velferdsteknologi
Direktoratet for e-helse

Prosjektleder i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i Direktoratet for e-helse, og har bidratt i utformingen av den nasjonale e-helsestrategien på flere områder. Har tidligere 30 års fartstid i næringslivet i bl.a. Telenor og Ericsson.

100 jan gunnar broch edited 2

Jan Gunnar Broch Moderator

Sekretariatet for Normen
Direktoratet for e-helse