Spektrum
100

EHiN Forskning: Helsedataanalyse og beslutningsstøtte

Wednesday November 1, 2017 14:45 - 16:00 Room 7

Lecturers: Hercules Dalianis, Petter Hurlen, Stijn Van de Velde, Thomas Brox Røst

Helsedata kan være sensorlogger, bilder, strukturerte og ustrukturert tekst. Formålet må være kjent for å forstå meningen. Men - telefonen din vet hvor du skal og hva du burde visst. Uten å forstå.

Tilsynelatende intelligens basert på kjent teknologi, men fri tilgang til individdata og massiv regnekraft.

Medisin var det første viktige anvendelsesområdet for AI, og man høstet lærdom som fortsatt er gyldig:

                • Bilde- og signaltolkning av fysiske fenomener virker.

                • Ekspertsystemer er unyttige, fordi virkeligheten er ikke avgrenset.

                • Pasienten må være kjent for å forstå individdata.

                • Fravær av funn er viktig informasjon.

Helsedataanalyse og beslutningsstøtte er tett sammenknyttet:

For å vite hva som hjelper en pasient, må man kjenne pasienten og vite hva som skiller seg fra det normale. For å forstå hva som skjer, må man kjenne anbefalinger og retningslinjer fra kunnskapsbasert medisin. Bak data finnes faglig innsikt. Hvordan kan kunnskapsbasert medisin forenes med et datadrevet helsevesen?

- Clinical decision support systems made trustworthy and effective - Stijn Van de Velde, Kunnskapssenteret

- Tekniske og praktiske utfordringer med språkteknologi i EPJ: erfaringer fra prosesstøtte for samstemming - Thomas Brox Røst

- Från ostrukturerad fritext i patientjournaler till strukturerad information med hjälp av klinisk textmining - Hercules Dalianis, Stockholms Universitet

- Analyse av journaltekst i praksis - Petter Hurlen, Akershus Universitetssykehus

Moderator: Øystein Nytrøe, førsteamanuensis, NTNU

Lecturers

100

Hercules Dalianis Lecturer

Professor
Stockholms Universitet

Dalianis är professor i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet sedan 2011. Dalianis har en grundexamen från 1984 som civilingenjör inom elektroteknik på KTH, med inriktning på telekommunikation därefter fokuserade Dalianis på datavetenskap med inriktning av data- och systemutveckling och språkteknologi. Dalianis doktorerade 1996 i data- och systemvetenskap på KTH, och blev docent i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet 2001. Dalianis var post doc 1997-1998 på University of Southern California/ISI i Los Angeles, USA och Forskarassistent på NADA-KTH, 1999-2004. Dalianis var gästprofessor på Center for Sprogteknologi på Köpenhamns universitet 2002-2005 samt på sabbatsvistelse på Macquarie University, Sydney, Australien, 2017-2018 där han har skrivit en lärobok med titeln Clinical text mining: Secondary use of electronic patient records. Dalianis arbetar i gränssnittet mellan universitet och industri och strävar till att göra forskningsresultat nyttiga för samhället och har varit projektledare för ett stort antal forsknings-projekt både i akademin och industrin både nationellt och internationellt. Dalianis har presenterat sina forskningsresultat på ett stort antal konferenser och tidskrifter och på ett stort antal universitet, med totalt över 100 publikationer. Dalianis har mera än 30 års erfarenhet inom forskningsområdet. Dalianis har specialiserat sig på språkteknologi som är tekniken för att få en dator att förstå och behandla text producerad av människor. De senaste 10 åren har han forskat inom klinisk text mining på svenska patientjournaler för att finna ej önskade händelser som biverkningar av läkemedel och vårdrelaterade infektioner.

100

Petter Hurlen Lecturer

Overlege
Akershus Universitetssykehus

Petter Hurlen er overlege ved Akershus Universitetssykehus og spesialist i radiologi, men har også hovedfag i informatikk og en doktorgrad om innføring av IKT. Hurlen har jobbet en mannsalder i grenselandet mellom medisin og teknologi, og innehatt en rekke verv på området. Han er i dag sekretær for den Internasjonale foreningen for Medisinsk Informatikk (IMIA) og medlem av Legeforeningens IT-utvalg.

100

Stijn Van de Velde Lecturer

Forsker
Kunnskapssenteret

Stijn Van de Velde (Physiotherapist, PhD) is a Marie Skłodowska Curie Research Fellow at the Norwegian Institute of Public Health. His current research aims to improve the impact of computerised clinical decision support to promote better-informed, personalised, wise choices in healthcare. Together with an international panel of experts, he developed timely guidance on how to make computerised decision support trustworthy and effective. Stijn is the founding editor-in-chief of EBMPracticeNet, a national electronic information service for clinicians in Belgium. In his PhD Stijn focused on the development and implementation of evidence-based guidelines.

100

Thomas Brox Røst Lecturer

Co Owner
Vivit

Thomas Brox Røst jobber med utvikling av språkteknologi i selskapet Vivit AS. Vivits teknologi bidrar til færre feil og mindre tidsbruk ved samstemming av legemiddellister og er blant annet brukt i EPJ-systemene Infodoc, SystemX og CGM med støtte fra Direktoratet for e-helse. For øvrig jobber Thomas som konsulent innen nettsky og maskinlæring samt med en doktorgrad innen helseinformatikk på NTNU.