Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A1 - Digital transformation

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 1

Lecturers: Ben Bridgwater, Hallvard Lærum, Sven Thaulow
Moderator: Nina Ulstein

Ben Bridgewater: 

How do you extract value from digital investment in healthcare?

Digital transformation is affecting all industries and healthcare is lagging behind. Health and care systems are moving from paper to digital and organisations are investing in the necessary infrastructure and applications. But delivering optimal return on investment requires a holistic digital transformation, rather than a digitisation approach.

There are clear lessons across sector in digital transformation including the 3 truths: the customer is already digital and will define the next move, platforms disrupt value chains and winner exploit digital platforms. These are as true for healthcare as they are for other industries, albeit with some context specific nuance.

Hallvard Lærum: 

Big Bang eller gradvis innføring? Resultater fra undersøkelse av legers kunnskap om, bruk av og fornøydhet med EPJ ved tre sykehus i endring

Innføring av IKT-systemer er krevende. På den ene siden bør flest mulig brukere komme i gang samtidig, og på den andre siden bør hver bruker få oppfølging og tid til å omstille seg. Oslo Universitetssykehus HF (OUS) skiftet ut sine EPJ med et felles i oktober 2014. Hele sykehuset tok i bruk det nye EPJ samtidig i et "big bang". Ved Haukeland Universitetssjukehus HF og Haraldsplass Diakonale Sjukehus HF var samme EPJ i bruk, men her ble nye funksjoner tatt i bruk mer stegvis. Undersøkelsen ble foretatt på alle tre sykehusene før den store endringen ved OUS, og ett år etter. Hva var resultatet ifølge legene – og kan vi lære noe av dette?

Sven Thaulow:

Hvordan leder du innovasjon og digitalisering i en privat eller offentlig virksomhet?

Den 4de industrielle revolusjon er i gang. “Digitaliseringståka” feier over norsk offentlig og privat sektor. Ledere blir overøst av gode råd fra konsulenter, bransjeorganisasjoner og digitaliseringsevangelister - men mange sitter igjen som store spørsmålstegn. Hva skal jeg egentlig gjøre? Foredragsholderen har 6 års erfaring med å lede og utføre digitalisering i bl.a. Telenor og kommer med praktiske råd med hva som virker og hva som ikke virker.

 

Lecturers

100 ben bridgewater 2 edited 1

Ben Bridgwater Lecturer

Director Global Build Advisory HC&LS
DXC

Ben is a former cardiac surgeon and remains a Professor of Health Informatics in Manchester. He led the UK national cardiac surgery audit, for a decade, driving transformation of mortality outcomes, supporting professional quality improvement and regulation as well as patient empowerment and engagement with their healthcare delivery. He was responsible for delivering the NHS England Transparency agenda for individual consultants across 13 specialties. He has been described by Health Service Journal judges as "one of the leaders in measuring quality in the NHS". Today, at DXC Technology, he plays a leading global role developing innovative solutions and guiding healthcare providers in digital transformation’

100 hallvar l rum 2 edited 1

Hallvard Lærum Lecturer

Seniorrådgiver Portefølje- og arkitekturstyring
Direktoratet for e-helse

Hallvard Lærum er lege med doktorgrad i medisinsk informatikk som har arbeidet med e-helse siden 1999. Han er tidligere fagsjef klinisk IKT ved Oslo Universitetssykehus, har ledet fagfora i Nasjonal IKT og arbeider i dag med En innbygger - en journal, porteføljeanalyse og nasjonale IKT-strategier ved Direktoratet for e-Helse.

100 sven thaulow 2 edited 1

Sven Thaulow Lecturer

Administrerende direktør
Cisco

100 nina ulstein 1

Nina Ulstein Moderator

Produktansvarlig
Direktoratet for e-helse

Nina Ulstein er produktansvarlig for helsenorge.no i Direktoratet for e-helse. Hun har ansvar for strategi og veikart for helsenorge.no. Helsenorge.no er den nasjonale plattformen for realiseringen av innbyggertjenester og innbyggers kanal i kontakten med helsetjenesten.