Spektrum
100 ehin3

EHiN 3 - Sesjon C4 - Samvalg

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 3

Lecturers: Karina Dahl Steffensen, Kim Fangen, Simone Maria Kienlin
Moderator: Nis Johannsen

Lecturers

100 karina steffensen

Karina Dahl Steffensen Lecturer

Overlege, ph.d, lektor, Leder af Center for fælles beslutningstagning
Onkologisk Afdeling, Syddansk Universitet

100 kim fangen

Kim Fangen Lecturer

Nestleder brukerutvalget OUS, Brukerkonsulent Sørlandet Sykehus,
Leder Nye Pluss - hivpositives landsforening

100 simone kienlin 2

Simone Maria Kienlin Lecturer

Rådgiver, Avd. for Samhandling og Brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF /
PhD-student Universitetssykehuset i Nord Norge

100 nis johannsen

Nis Johannsen Moderator

Sen. advisor
Helse Sør-Øst Regional helseforetak