Spektrum
100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B6 - Interoperabilitet

Wednesday November 1, 2017 14:45 - 16:00 Room 2

Lecturers: Alfhild Stokke, Christian Stark, Line A. Sæle, Øyvind Aassve
Moderator: Jon-Torgeir Lunke

 - Line Andreassen Sæle, IHE I Norge 

- Christian Stark,  ELGA, the Autsrian way

Christian Stark will describe how Austria have implemented “one inhabitant, one journal” in practice. The lecture will shortly cover technical implementation, and the choice of relevant IHE profiles. It will also cover legal and organizational barriers, and how these have been overcome in Austria.

- Alfhild Stokke, SNOMED CT: status og muligheter 

- Øyvind Aassve, Kartlegging og komparativ analyse av helsefaglige kodeverk og terminologier

Lecturers

100 alfhild stokke edited 1

Alfhild Stokke Lecturer

Avdeilngsdirektør
Direktoratet for e-helse

Alfhild Stokke er avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse og har ansvar for Helsefaglige kodeverk og terminologi. Hun er leder for programmet som er forankret i sektoren innenfor teknologi og helsefag, og som skal gi Norge et løft for dette området. Hun er utdannet innenfor IT og ledelse, og har jobbet i 16 år på strategisk nivå innen e-helse. Hun representerer Norge i Nordisk Klassifikasjonssenter (NordClass) inn mot WHO og inngår i divisjon Styring og Standardisering i Direktoratet for e-helse.

Christian Stark Lecturer

100 line andreassen edited 1

Line A. Sæle Lecturer

Virksomhetsarkitekt
Nasjonal IKT HF

Line Sæle jobber som Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF, hvor hun blant annet deltar i Fagforum Arkitektur. Hun har lang erfaring fra sektoren, og startet i Helse Vest IKT tilbake i 2009. Line sitter som leder av styret i HL7 Norge, og er sterkt involvert også i arbeidet internasjonalt. Fra januar 2018 sitter hun som Affiliate Director i styret i HL7 International.

Øyvind Aassve Lecturer

Seniorrådgiver og arkitekt i Avdeling helsefaglige kodeverk
Direktoratet for e-helse

Øyvind Aassve er seniorrådgiver og arkitekt i Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse. Øyvind jobbet tidligere som virksomhetsarkitekt ved Oslo Universitetssykehus, og har også deltatt i nasjonalt arkitekturarbeid via Nasjonal IKTs Fagforum arkitektur. Han har i mange år hatt et fokus på integrasjon og interoperabilitet og bruk av standarder knyttet til dette.

100 jon torgeir lunke edited 2

Jon-Torgeir Lunke Moderator

Direktoratet for e-helse

Jon-Torgeir Lunke er seniorrådgiver i avd. utredning, divisjon strategi. Jon-Torgeir Lunke har arbeidet 20 år som lege (fastlege- kommunelege) i Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus (kardiologi). De siste 10 år i Helsedirektoratet (avd. direktør allmennhelseavdelingen) og det nye Direktoratet for e-helse. Lunke har vært nasjonal koordinator for IA- prosjektet Raskere tilbake og prosjektleder i opptrappingsplanen psykisk helse. Han har utdanning i medisin, helseøkonomi/ ledelse og japansk fra Universitetet i Oslo.