Spektrum
100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B5 - Imaging, en revolusjon i bilder

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 2

Lecturers: Alexandra Reksten, Henrik Plym-Forshell, Petter Østbye
Moderator: Nard Schreurs

Petter Østbye, Sectra, 

Medisinske bilder og multimedia – hvor bidrar slike løsninger i den fremtidige pasientjournalen?

Det store flertallet av dagens helsetjenester benytter medisinske bilder og multimedia på ett eller flere stadier i diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientene. Håndtering av medisinske bilder og video er et område med et stort forbedringspotensiale, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og for pasientene selv. I denne presentasjonen ser vi kort på status for slike løsninger per nå og hvordan de nå utvikles til å bli en signifikant bidragsyter i det fremtidige helsevesenet. 

Alexandra Reksten:

«Digitalt media-arkiv  -kan jeg få se?»

Verdien av å ha bildeundersøkelser lagret på en sikker måte og i tett knytning til EPJ i et regional arkiv var årsaken til at Helse Vest besluttet å anskaffe og innføre Digitalt media-arkiv i 2012.

Fem år senere har erfaringene med å ha bildeundersøkelser tilgjengelig på tvers av enheter i Helse Vest begynt å tikke inn.

Fordelene med å dele bildeundersøkelser i et felles arkiv er mange, og grunnlaget for kvalitet i det som deles er avgjørende.

Denne presentasjonen gir et glimt av Helse Vest sine erfaringer så langt.

- Henrik Plym-Forshell, Head of Laboratory and Digital Diagnostics, Tieto Healthcare and Welfare Solutions

Digitalisering av patologiprosesser – slik leveres PATOS i Sverige
Tieto har inngått en 10-årig avtale med Vestra Götaland for å digitalisere patologiprosessene i tett samarbeid med andre industripartnere. Det stilles høye forventninger om at dette vil gi signifikant bedre tjenester til pasientene, kortere ventetid på testresultatene og hurtigere behandling. Dette er nøkkelen til mer effektiv kreftdiagnostikk, og innovasjon er en viktig del av denne kontrakten. I denne presentasjonen får du innblikk i status for projektet och spesifikt hvordan DICOM-standarden vil benyttes i prosjektet som i stor grad handler om hvordan digital patologi benyttes for å nå målsetningene.

Lecturers

100 alenxadra reksten edited 2

Alexandra Reksten Lecturer

Spesialrådgiver
Helse Vest IKT AS

Alexandra Reksten er sykepleier med videreutdanning innen ledelse og IKT. Har jobbet med IKT-løsninger siden 1999 i både kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Arbeider i dag med Digitalt media-arkiv og innføring av elektronisk kurve i Helse Vest.

Henrik Plym-Forshell Lecturer

Head of Laboratory and Digital Diagnostics, Tieto Healthcare and Welfare Solutions
Tieto

100 petter stbye edited 2

Petter Østbye Lecturer

Managing director
Sectra Scandinavia

Utdannet: Sivilingeniør i bildebehandling fra universitetet i Tromsø. Arbeid: 1996-1999: IT spesialist digitale bildebehandlingsløsninger ved UNN (RiTø den gang…) 1999-2008, Agfa HealthCare. Salgsspesialist PACS og etter hvert leder for Agfa Nordic Imaging Informatics 2008-2017, Sectra: Leder for Sectra Norge AS og fra 2011 leder for Sectra Scandinavia med ansvar for marketing, salg og leveranser i de skandinaviske landene.

100 nard schreurs 1

Nard Schreurs Moderator

Direktør for e-helse
IKT-Norge