Spektrum
100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B4 - Hvordan sette innbyggeren sentralt

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 2

Lecturers: Bente Kristin Johansen, Cecilie Varsi, Julian Ranger
Moderator: Jon-Torgeir Lunke

Cecilie Varsi: Forskningsbaserte helseapper for mennesker med langvarige helseplager - Hvordan kan ulike e-helse-verktøy styrke pasienters medvirkning og involvering i egen helse?

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus utvikler og forsker på hvordan elektroniske løsninger for samhandling og selvhjelp kan hjelpe mennesker med langvarige helseplager til å få en bedre hverdag.
Foredraget vil beskrive flere ulike e-helseverktøy som er utviklet i tråd med tidligere forskning og pasienter og helsepersonells egne behov og ønsker, samt hvilken nytte pasientene har oppnådd ved å bruke verktøyene. Foredraget vil også ta for seg faktorer som kan fremme og hemme bruk av e-helseløsninger i klinisk praksis.

Bente Kristin Johansen, For mye, for lite, eller akkurat passe.

Om uønsket variasjon i helsetjenesten med vekt på overdiagnostikk og overbehandling.

Overdiagnostikk og –behandling kan i verste fall medføre skade på pasientene. Både legen og pasienten må sammen gjøre de kloke valgene.

Lecturers

Bente Kristin Johansen Lecturer

Fagsjef, lege, Medisinsk fagavdeling
Den norske legeforening

Fagsjef i Legeforeningen, med fagområdene pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Lege, spesialist i gynekologi. Har også jobbet med registerledelse (Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Kreftregisteret), helsetjenesteforskning (innsatsstyrt finansiering) og i Helsetilsynet.

100 cecilie varsi edited 2

Cecilie Varsi Lecturer

RN, PhD, Postdoctor Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research
Oslo University Hospital

Cecilie Varsi er postdoktor ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) ved Oslo universitetssykehus. Hun har i en årrekke bidratt til utvikling og forskning på e-helseverktøy for styrking av pasientens kompetanse, inkludering av pasientens perspektiv i behandlingen, og bedring av kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell. Et av Varsis spesialfelt er kunnskap og forskning på hva som skal til for å oppnå vellykket implementering av e-helseverktøy til ordinær klinisk praksis. Se mer på www.spsresearch.no.

100 julian ranger edited 2

Julian Ranger Lecturer

Founder and executive chairman
Digi.me

Julian Ranger is the founder and executive chairman of Digi.me. Julian believes passionately in the right of every individual to own and control their data especially when it comes to health and care. Having established the military internet and sold his business to Lockheed Martin Julian uses his immense technology and interoperability experience to empower individuals with their data so they can do amazing things with it. His belief is that by enabling individuals to own and control their health data we enable true Patient Centricity and an explosion in benefits and innovation.

100 jon torgeir lunke edited 2

Jon-Torgeir Lunke Moderator

Direktoratet for e-helse

Jon-Torgeir Lunke er seniorrådgiver i avd. utredning, divisjon strategi. Jon-Torgeir Lunke har arbeidet 20 år som lege (fastlege- kommunelege) i Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus (kardiologi). De siste 10 år i Helsedirektoratet (avd. direktør allmennhelseavdelingen) og det nye Direktoratet for e-helse. Lunke har vært nasjonal koordinator for IA- prosjektet Raskere tilbake og prosjektleder i opptrappingsplanen psykisk helse. Han har utdanning i medisin, helseøkonomi/ ledelse og japansk fra Universitetet i Oslo.