Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A6 - API-økosystem

Wednesday November 1, 2017 14:45 - 16:00 Room 1

Lecturers: Anna Teresia Lundblad, Hilde Andersen-Gott, Nina Sellberg, Sigbjørn Skjervold
Moderator: Fredrik Glorvigen

 Hva er mulighetsrommet og potensialet ved tilgjengeliggjøring av data og tjenester innen helse? Hva vil vi kunne oppnå av innovasjon og utvikling av nye verdifulle tjenester for helsepersonell, innbyggere og næringslivet ved større grad av tilgjengeliggjøring? Hva ønsker markedet seg? Hvilke utfordringer møter vi i forhold til personvern og sikkerhet? Gjennom tre foredrag vil vi se hvilke erfaringer som er gjort så langt i Sverige, hvordan en av de store leverandørene av EPJ jobber med dette, og hvordan Direktoratet for e-helse nå ser hvordan dette kan realiseres i Norge.

- Nina Sellberg, HIP, Bring Your Own Data

HIP products allows for linking patient generated data and clinical generated data to healthcare and medical staff’s work processes in a fully interoperable and scalable manner by HIP Platform - a comprehensive software eco-system providing interoperability of data exchanged through APIes between systems, applications, and devices used by healthcare professionals and patients in different settings.

Hilde Andersen-Gott og Anne Theresia Lungberg, Direktoratet for e-helse Et økosystem for innovasjon

Direktoratet for e-helse har i dag nasjonale løsninger som e-resept, Kjernejournal, helsenorge.no og Grunndata. I tillegg er det flere store initiativer som forventes å bli realisert de nærmeste årene, blant annet innenfor velferdsteknologi og gjennom Helsedataprogrammet. Alle løsninger er ressurser (data, forretningslogikk og tjenester), som i begrenset grad er tilgjengelige for andre enn direktoratet selv. Med større grad av tilgjengelighet vil det kunne legge til rette for innovasjon og nye tjenester. I henhold til strategien om et API økosystem forberedes nå mulig anskaffelse. Anna og Hilde vil i dette foredraget fortelle om hvor langt direktoratet har kommet i konseptarbeidet og dele foreløpige funn, utfordringer så langt, potensielle løsningsmodeller og planene videre.

-  Sigbjørn Skjervold, Cerner

Lecturers

100 anne lungberg edited 1

Anna Teresia Lundblad Lecturer

Direktoratet for e-helse

Anna Lundblad er prosjektstøtte for prosjektet «API økosystem» i direktoratet for e-helse siden sommer 2017. Anna har en sivilingeniørseksamen I industriell økonomi fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, og har jobbet i forskjellige prosjekter innenfor helsesektoren de siste 3 årene.

100 hilde andersen gott edited 1

Hilde Andersen-Gott Lecturer

Direktoratet for e-helse

Hilde Andersson Gott er prosjektleder for prosjektet «API økosystem» i direktoratet for e-helse siden sommer 2017. Hilde har en Master i IT ledelse fra Brunel University i London, og har over 10 års erfaring som produktsjef i to av Norges største nettsteder. I sin tidligere rolle har hun jobbet en god del med tjenester som er basert på APIer.

100 nina sellberg edited 1

Nina Sellberg Lecturer

Professor i e-hälsa, VD
HIP Health Innovation Platform AB

Nina has more than 25 years’ experience as a medical informatics specialist. She has worked in private and public organizations. She is a serial entrepreneur and in recent years she has also become a professor in E-health at Karolinska Institutet. Nina has been the head of several national E-health projects developing infrastructure components and e-services (digital solutions) for citizens, professionals and researchers. She has built up a wealth of experience in the medical informatics and the architectural field with the aim to find ways and means to develop and transform healthcare processes, efficiency and quality through eHealth.

100 sigbj rn skjervold edited 2

Sigbjørn Skjervold Lecturer

Product manager
Cerner

100 fredrik glorvigen edited 1

Fredrik Glorvigen Moderator

Avdelingsdirektør Løsningsutvikling
Direktoratet for e-helse

Fredrik er avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse og har ansvar for løsningsarkitektur, utvikling og applikasjonsforvaltning av de nasjonale løsningene e-resept, Kjernejournal, helsenorge.no og Grunndata. Fredrik er prosjekteier for prosjektet API Økosystem som nå er i konseptfase, et prosjekt som gjennomføres i Direktoratet for e-helse.