Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A5 - Gamification: å spille seg til bedre helse

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 1

Lecturers: Alexander Norsted, Rob Tieben, Truls Sveløkken Johansen
Moderator: Kristine Jorskogen

Gamification is making training easy and enjoyable. It can be used from training personnel in new procedures, routines and facilities to training patients with anxiety to be exposed to perceived scary situations in a safe environment – the key is encouragement. Please join us for a session where we explore new ways to use gamification in healthcare.

-  Alexander Norsted

- Rob Tieben

- Truls Sveløkken Johansen

Moderator: Kristine Jorskogen

Lecturers

100 alexander norsted edited 2

Alexander Norsted Lecturer

Fysioterapeut/Fagkonsulent
Seksjon Mestring og Rehabilitering, Avd. Mestring og Omsorg, bydel Nordstrand

Alexander Norsted har erfaring fra Forsvaret, og som fysioterapeut fra både privat praksis og innen kommunehelsetjenesten. Han leder prosjektet «Virtuell Trening» i bydel Nordstrand, som innebærer teknologiunderstøttet trening hjemme hos bydelens brukere, som ledd i bydelens satsning på fallforebygging og rehabilitering av eldre. Han deler erfaringer fra bydelen og kan vise til interessante resultater med hensyn til tilfredse brukere, tidsbesparelser og implikasjoner for spredning av teknologien.

100 rob tieben edited 2

Rob Tieben Lecturer

Creator of social and playful solutions using design and research
Eindhoven University of Technology

Truls Sveløkken Johansen Lecturer

Spesialergoterapeut Avdeling for traumatiske hjerneskader
Sunnaas sykehus HF

100 kristine jordskogen edited 2

Kristine Jorskogen Moderator

Utvikler
Escio AS

Kristine Jorskogen har en bachelor i Spillprogrammering fra NTNU. All teknologisk innovasjon begeistrer henne, men det som motiverer mest er bruken av spillteknologi innenfor helse- og læringsarenaer, samt kunstig intelligens. Foruten dette engasjerer hun seg for å få flere jenter interessert i teknologi, i og utenfor arbeidstiden. Hun jobber i dag som utvikler hos Escio, og er i tillegg en del av Games for Health Norway.