Spektrum
100 ehin3

EHiN 3 - Sesjon C2 - EPJ, det nye økosystemet

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 3

Lecturers: Are Muri, Emil Peters, Thomas Bærland
Moderator: Fredrik Syversen

Thomas Bærland på Oslo Universitetssykehus, Øyemodul i DIPS Arena

Overlege Thomas Bærland på Oslo Universitetssykehus vil i dette foredraget presentere hvordan sykehuset jobber med lokal innovasjon for å løse hverdagens utfordringer. Øyesykdommer er en medisinsk spesialitet kjennetegnet av høyteknologisk diagnostikk, avansert mikrokirurgi, moderne medikamenter med svært travle poliklinikker og operasjonsstuer. Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus gjør årlig ca 10.000 operasjoner. 22.000 kirurgiske prosedyrer og over 70.000 polikliniske konsultasjoner, det vil si nærmere 300 pasientkontakter hver dag. Det er et stort potensiale i å strukturere pasientdata med tanke på effektiv arbeidsflyt og god pasientsikkerhet og foredraget hans på EHIN vil belyse dette.

Lecturers

100 are muri edited 1

Are Muri Lecturer

Prosjektleder (innleid) for «Én innbygger – én journal»
Direktoratet for e-helse

100 emil peters 2 edited 1

Emil Peters Lecturer

President, Cerner Global
Cerner Corporation

Thomas Bærland Lecturer

Lege
Oslo universitetssykehus

100 fredrik syversen

Fredrik Syversen Moderator

IKT-Norge