Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A3 - Digitalt ledelse

Tuesday October 31, 2017 14:45 - 16:00 Room 1

Lecturers: Kristin Weidemann Wieland, Paul Martin Strand, Torbjørg Vanvik
Moderator: Jon-Torgeir Lunke

Digital transformasjon utfordrer dagens ledere. Teknologien er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt, befolkningen forventer i økende grad digitale løsninger og virksomhetene blir utfordret med resultat- og effektiviseringskrav.
Forandringshastigheten og usikkerhet utfordrer forretningsmodellene, men digitalisering gir også mulighet til bedre arbeidsprosesser og sluttresultat. For leder er organisasjonsutvikling og omstilling nært knyttet til involvering av medarbeiderne.

Tre ledere med bred erfaring fra ulike ståsteder vil dele sine tanker om god ledelse i virksomheter karakterisert ved sin kompleksitet i den digitale transformasjonen.

 

- Kristin Weidemann Wieland, Bærum kommune

«Digitalt lederskap der nasjonale digitale ambisjoner møter innbyggernes liv- i Kommunesektoren»


- Paul Martin Strand: «Digital ledelse i spesialisthelsetjenesten. Nordlandssykehuset HF sin tilnærming til digitalisering, med eksempler fra innovasjonsprosjekter i sykehuset»

Torbjørg Vanvik: «Om Helseplattformen i Midt- Norge, ledelse og samarbeid mellom sykehus og kommune og involvering av klinisk kompetanse i prosessene».

  

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100 kristin wieland edited 2

Kristin Weidemann Wieland Lecturer

Kommunaldirektør for organisasjon og utvikling
Bærum kommune

Kristin W. Wieland har vært kommunaldirektør i Bærum siden 2014 med ansvar for bla. økonomi, eiendom, digitalisering og HR. Hun er medlem av KommIT-rådet og representant for Kommunesektoren i Nasjonalt E-helsestyre. Kristin er utdannet siv.ing i informatikk fra NTH og MBA fra Norges Handelshøyskole og har bred lederbakgrunn fra privat og offentlig sektor, herunder som tidligere viseadm. direktør i Helse Sør-Øst RHF.

100 paul telenor 2 edited 1

Paul Martin Strand Lecturer

Daglig Leder
Nordlandssykehuset HF Bodø

Paul Martin Strand, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF siden 2010. Før dette var Strand direktør for eieravdelingen i Helse Nord RHF med ansvar for områdene økonomi, HR/organisasjon, juss, eiendom, innkjøp, deleide selskaper og forretningsutvikling. Han er utdannet siviløkonom og har også vært sentral i flere omstillingsprosjekter i Telenor før han kom til spesialisthelsetjenesten.

100 torbj rg vanvik 2 edited 1

Torbjørg Vanvik Lecturer

Programdirektør for Helseplattformen
Helse Midt

Programdirektør for Helseplattformen i Helse Midt- Norge RHF. Torbjørg Vanvik har bla. erfaring som direktør for eierstyringen i Helse Midt- Norge RHF.

100 jon torgeir lunke edited 2

Jon-Torgeir Lunke Moderator

Direktoratet for e-helse

Jon-Torgeir Lunke er seniorrådgiver i avd. utredning, divisjon strategi. Jon-Torgeir Lunke har arbeidet 20 år som lege (fastlege- kommunelege) i Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus (kardiologi). De siste 10 år i Helsedirektoratet (avd. direktør allmennhelseavdelingen) og det nye Direktoratet for e-helse. Lunke har vært nasjonal koordinator for IA- prosjektet Raskere tilbake og prosjektleder i opptrappingsplanen psykisk helse. Han har utdanning i medisin, helseøkonomi/ ledelse og japansk fra Universitetet i Oslo.