Spektrum
100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: Outsourcing og sikkerhet

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 5

Lecturers: Bjørn Villa, John Arild Johansen, Lillian Røstad, Torgeir Waterhouse
Moderator: Sverre Fossen

Lillian Røstad og John Arild Johansen:

«Det er helt greit å lagre helseopplysninger i India – eller?»

 
Det siste halve året har det vært en rekke nyhetssaker knyttet til at sensitive helseopplysninger har blitt tilgjengelig for personer fra andre land, som for eksempel India. Skal man dømme etter tonen i en del av nyhetssakene er dette en skandale og helt fullstendig uholdbart. Men, er det egentlig det? Er det slik at vi nødvendigvis får til et bedre sikkerhetsnivå ved å holde alt innenfor Norges grenser? Og hvor god sikkerhet trenger man egentlig for denne typen opplysninger? I dette foredraget møtes to av Norges mest erfarne sikkerhetsfolk til en dialog rundt temaet, der vi vil belyse de ulike momentene for og i mot.
 
- Torgeir Waterhouse, Helse, opplysninger og hva da?

De siste månedene har debatten blitt stadig mer opphetet. Alle snakker, skriver og frustrerer om sikkerhet, men hva diskuterer vi egentlig?
 
Bjørn J. Villa: "Informasjonsikkerhet gjennom 25 år med out-sourcet IT"
Gjennom denne presentasjonen ønsker jeg å bidra til et mer balansert syn på hvilke aspekter som er avgjørende for informasjonssikkerhet i helse sektoren. 

 

Lecturers

100 bj rn villa

Bjørn Villa Lecturer

IT-sjef
Trondheim kommune

100 john johansen 2 edited 1

John Arild Johansen Lecturer

CISO & Personvernombud
Gjensidige Bank

John Arild Johansen er tidligere sikkerhetsleder i Helsedirektoratet og Direktorater for eHelse. Nå jobber han i Gjensidige forsikring. Han er også tidligere styreleder i Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF).

100 lillian r stad 2 edited 1

Lillian Røstad Lecturer

leder for sikkerhetskonsulentene i
Sopra Steria

Lillian Røstad er leder for sikkerhetskonsulentene i Sopra Steria. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor og har en doktorgrad på tema tilgangskontroll i helseopplysninger. Hun er styreleder i Norsk Informasjonssikkerhetsforum.

100 torgeir waterhouse

Torgeir Waterhouse Lecturer

Direktør internett og nye medier
IKT-Norge

100 sverre fossen edited 2

Sverre Fossen Moderator

Norsk Helsenett