Spektrum
100

EHiN Forskning: Samhandling og arbeidsflyt

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 7

Lecturers: Annette Lund Lillegaard, Berglind Smaradottir, Gro Berntsen, Mette Røhne, Ragnhild Halvorsrud

Et godt pasientforløp skal møte pasientens helhetlige behov, men må også oppleves som effektivt for tjenesteyterne. Men hva er egentlig et pasientforløp, og hva gjør vi med pasienter som ikke nødvendigvis passer inn i et standard pakkeforløp? Og hvordan kan helsetjenestene samhandle for å sikre at riktig innsats skjer til riktig tid – og på riktig sted?  For å skape gode pasientforløp og tjenester er det viktig å forstå behov og ha innsikt i hvordan tjenestene faktisk fungerer i dag. Sammen med gode rammebetingelser for samhandling og informasjonsdeling er det et godt utgangspunkt for å skape gode pasientforløp og tjenester. Sesjonen vil presentere resultater fra norsk forskning der målsetningen har vært å prøve ut og skape gode pasient-  og tjenesteforløp – med eller uten bruk av digital støtte. I tillegg vil sesjonen introdusere effektive metoder for å modellere og analysere disse forløpene.    

- Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) for pasienter med komplekse lidelser og langvarige behov: resultater fra utprøving i Tromsø og Harstad - Gro Berntsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

- Matematisk optimering for planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten: erfaringer fra innføring i Vestfold - Mette Røhne, SINTEF

- Oppfølging av KOLS-pasienter utskrevet fra sykehus: brukererfaringer med bruk av telemedisinutstyr - Berglind Smaradottir

- Visualisering av pasientforløp: modellspråk for pasientforløp som viser arbeidsprosesser og kobling mot IT-systemer - Ragnhild Halvorsrud, SINTEF

Moderator: Moderator: Frode Strisland, seniorforsker, SINTEF Digital

Lecturers

100

Annette Lund Lillegaard Lecturer

Produktleder
DIPS

Utdannet sivilingeniør i elektronikk med medisinsk teknikk som spesialisering. Jobbet med softwareutvikling siden 1998, og i DIPS siden 2005. I DIPS har jeg jobbet med test, dokumentasjon, spesifikasjon, prototyping, e-læring og produktutvikling innen ulike områder av EPJ/PAS.

100

Berglind Smaradottir Lecturer

Postdoktor/forsker
Universitetet i Agder

Berglind jobber som postdoktor og forsker ved Institutt for IKT ved Universitetet i Agder. Hun disputerte i 2016 med fokus på brukermedvirkning i utvikling og evaluering av helseteknologi. Hun har lang klinisk bakgrunn fra sykehus, men har jobbet de siste 10 årene med forskning innenfor e-helse.

100

Gro Berntsen Lecturer

Professor
Nasjonalt senter for e-helseforskning / Universitetet i Tromsø- Det arktiske universitet

Gro Rosvold Berntsen, (Lege, Dr.med) er professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun begynte i e-helsefeltet i 2009. Hennes hovedfokus er utvikling og evaluering av pasientsentrerte helsetjenester med teknologi og helsetjenesteinnovasjon som verktøy. Hun er videre opptatt av kvalitet i helsetjenesten, pasientforløp ved komplekse og langvarige helsetjenestebehov og samhandling. Hun var forskningsdirektør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) fra 2005-2009. SKDE ble under hennes ledelse tildelt oppgaven som nasjonalt kompetansemiljø for kvalitetsregistre. Hun har en doktorgrad i benskjørhetsepidemiologi fra UiT(2000), og var ferdig utdannet lege i 1994. Berntsen har også en bistilling ved avdeling for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet.

100

Mette Røhne Lecturer

Senior prosjektleder
SINTEF Digital, Smart sensorsystemer

Hun jobber med forskning og innovasjon innenfor helse- og omsorgsteknologi og bruk av IKT i helsesektoren. Mette har lang erfaring fra FoU og tjeneste- og forretningsutvikling fra telekomindustrien. Hun har en PhD i telematikk fra NTNU og en master i strategisk ledelse, innovasjon og økonomi fra BI.

100

Ragnhild Halvorsrud Lecturer

Seniorforsker
SINTEF Digital, forskningsgruppen Human-Computer Interaction

Ragnhild har jobbet med kundeopplevelse og modellering av tjenester i 15 år. Ragnhild har doktorgrad i fysikk, og har 10 års erfaring med FoU i industrien.