Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A4 - Hva skjer med velferdssamfunnet?

Wednesday November 1, 2017 10:45 - 12:00 Room 1

Lecturers: Fredrik Gulowsen, Heidi Brorson, Håvard Liltved Dalen
Moderator: Nard Schreurs

- Håvard Liltved Dalen, Alder

Fremtidens frivillighet i norsk helse og omsorgssektor

Hvilke ambisjoner har frivillige organisasjoner for å bidra til å løse utfordringene norsk helse og omsorgssektor står overfor? Hvordan kan helse og omsorgssektoren tilrettelegge for god involvering av frivillige? Alder er spesialist på teknologi for frivillighet og vil belyse spørsmålene med bakgrunn i erfaringer som teknologileverandør til frivillig sektor.

- Fredrik Gulowsen, Nyby

- Heidi Brorson, Kreftforeningen

Lecturers

100 fredrik gulowsen edited 1

Fredrik Gulowsen Lecturer

Grunder
Nyby

Det er nå tverrpolitisk enighet om at vi som samfunn må tenke nye modeller for å løse "omsorgskrisen". Samtidig ser vi at ny teknologi og plattformisering gjør det lettere å koble ressurser og behov på nye måter. Fredrik Gulowsen, med bakgrunn fra start-ups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no kommer for å fortelle om sin ambisiøse nysatsing NYBY som skal endre organiseringen av offentlige tjenester. Sammen med flere norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet utvikler NYBY en P2P-plattform som muliggjør selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Nyby består av et team på 12, og er nominert til årets sosiale entreprenør 2017.

100 heidi brorson edited 1

Heidi Brorson Lecturer

Avdelingssjef kreftomsorg
Kreftforeningen

100 ha vard liltved dalen edited 2

Håvard Liltved Dalen Lecturer

Daglig leder
Alder

100 nard schreurs 1

Nard Schreurs Moderator

Direktør for e-helse
IKT-Norge